Waarom ‘t Akkerhus

Waarom ‘t Akkerhus

Het idee voor de oprichting en bouw van Het Akkerhus is onstaan om de leefbaarheid van het buurtschap Rectum/Ypelo en de vitaliteit kleine kernen te verbeteren. Tevens is het Akkerhus bedoeld als uitbreiding voor de school De Akkerwal.

• Informatiecentrum ten behoeve van start/eindpunt route De Doorbraak en retentiegebied Dakhorst, waar de schooljeugd en andere bezoekers geïnformeerd worden over flora en fauna van het gebied. Overigens wordt hier al door diverse scholen en groepen gebruik van gemaakt.

• Organisatie van activiteiten t.b.v. jongeren en ouderen op het gebied van educatie, creativiteit, denksport en het creëren van een ontmoetingsplek in samenwerking met Stichting de Welle.

• Educatief locaal ten behoeve van jongeren en ouderen en school de Akkerwal; in de ruimte zijn 4 - 6 desktops beschikbaar en kunnen presentaties, workshops en vergaderingen worden gehouden.

• Bar, kantine, zaal voor diverse gelegenheden en een jeugdhonk voor de jongeren in de buurt.